Tänker man efter så är piratkopieringen inget nytt. Piratkopiering har sedan människan började konsumera media funnits i någon form. På 80-talet var det bootleg kopior som gällde, ofta kasettband som spelats in av personer på live-konserter eller liknande. I slutet av 90-talet och början av 2000-talet framträdde ett ”nytt” fenomen inom piratkopiering, internet som möjliggjorde att skicka enorma mängder data snabbare än någonsin förut. P2P (Peer-to-Peer) började växa inom en underground kultur på nätet. Någon hade en DVD, som man rippade till en fil på sin dator som man sedan skickade vidare till någon annan som sedan skickade vidare den igen. Detta växte och växte och intresset för det ökade även hos ”normalanvändare”, de som tidigare köpt sin film och musik. Program utvecklades snabbt och perfektionerades och gjordes tillgängligt på nätet för alla. Den s.k. fildelningen exploderade med åren. Det hade sina motgångar, tjänster som t.ex. Napster stämdes och stängdes. Tjänster som Kazaa och Limewire var mycket populära i början av 2000-talet men avtog i popularitet senare p.g.a spridning av virus och spyware.

På senare år har andra tjänster, mest nämnvärt DC++ och Bittorrent använts. DC++ är ett traditionellt fildelningsprogram som fungerar på så sätt att du kopplar upp dig mot en ”hub” med tusentals andra användare och sedan delar ut material till varandra. Bittorrent är en annan teknik som blivit mycket populär bland pirater under den senare delen av 00-talet. Tekniken fungerar genom att man laddar ned en torrent-fil från en trackersida. Man kan jämnföra torrent-filen med en ritning eller innehållsförteckning fast på en film fil. Sedan öppnar man torrent-filen i en bittorrentklient som sedan använder sig av filen för att ladda ner film från mängder av andra användare.
Fördelarna med bittorrent är många jämfört med vanligt P2P-teknik, framförallt är hastigheten mycket snabbare och sannolikheten att man blir spårad är mycket lägre än vid vanlig P2P.

Fildelningsdebatten har vuxit till enorma proportioner idag, frågan har blivit så pass stor att ett politiskt parti bildats här i Sverige med 40 000 medlemmar idag. I USA kämpar film och musikbolagen för att få igen förlorade vinster genom att med skrämseltaktik sätta skräck i fildelare genom att stämma random pirater (oftast ungdomar) på miljonbelopp och med lobbyister få igenom lagförslag som kränker den personliga integriteten m.m.