Den etymologiska definitionen av ordet pirat är något av en munfull. Det kommer ifrån latinet och innan dess grekiskan och betyder något i stil med att ta för sig. Självrättfärdigande. Detta har alltså en ganska direkt koppling till den gemene definitionen av vad en pirat är. Det vill säga en ganska perfekt blandning av att ställa sig utanför lagen och ta vad man vill ha utan ifrågasättande av rättigheter. Idag har pirat-termen spridit sig från att gälla de som stjäl på internationellt vatten och trotsar internationella lagliga överenskommelser till att gälla alla som bryter mot gängse lagar och regler med en stark ton av patos och rättfärdighet.

Miljöpirater

Miljömärkta produkter är mer och mer en del av den normativa handeln med varor och tjänster. En attitydförändring har skett mot det bättre när det kommer till att leva och handla med ett grönare sinne. en även i den här världen finns pirater. Miljöpirater närmare bestämt. De handlar utifrån sina egna intressen och struntar i vilken påverkan deras affärer och metoder har på miljön och världen. Man skulle kunna säga att det förutom de somaliska piraterna har återkommit fler pirater till havs. Sådana som låter sina skepp läcka olja. Tömmer sina septiktankar längs kusterna istället för i hamnens avlopp. Pirater som vägrar att följa de lagar och regler som råder på internationella farvatten. De smugglar allehanda miljögifter och har bottenfärg som inte är bra för naturen. Detta gör dem till pirater till havs. Här är en del andra exempel på vad miljöpirater till havs håller på med:

  • De har mer bränsle än vad som behövs och blir därför tyngre och båten släpper ut mer gifter
  • De smugglar gods som används eller produceras i förhållanden som inte är vänliga för miljön
  • När dessa pirater går på grund får naturen och alla vi betala ett högt pris
  • Fiskebåtar som kastar tonvis med död fisk för att de inte har användning för den
  • Fiskare som fiskar ut bestånd och förstör havsbotten